بسم الله

می‌خواهم به آشتی بروم. به آشتی با دلم و به آشتی تو.

همه از معشوق‌هایشان می‌نویسند

من هم از تو

خدای خوب من

__________________________
می‌خواهم به سمت تو بیایم...مرا پاکیزه بپذیر  

/ 0 نظر / 45 بازدید